Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

povodně

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Protipovodňová ochrana obce Strašice
 (Karel Král)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xknpr/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová ochrana v České republice a v zahraničí
 (Markéta Kolářová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100285 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová ochrana města Staré Město u Uherského Hradiště
 (Robert JANUŠKA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lqfq4n// | Ekonomika a management / Logistika a management | Práce na příbuzné téma

Ochrana obyvatelstva před přirozenými a zvláštními povodněmi
 (Stanislava Krčová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108232 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová ochrana pod VD Osvětimany
 (Pavel Juračka)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94275 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Protipovodňová ochrana Ostravy
 (Jana Včislová)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88533 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Povodně a povodňová ochrana v části povodí Ostravice
 (Alena ZÁTOPKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gvsaab// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Ochrana města Považská Bystrica před povodněmi
 (Marianna Uhláriková)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105315 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Státní správa a samospráva v ochraně před povodněmi: Město Spálené Poříčí a protipovodňová ochrana\nl{}
 (Ondřej DUNDÁČEK)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cfhuum// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Riziková analýza a její význam pro oblast řízení IS
 (Kateřina Dufková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76744 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)