Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metoda matice rizika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Výpočet matice povodňového rizika pro k.ú. Košatka za využití GIS a hydrologických modelů
 (Ondřej Stopka)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130067 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Potenciální hydrologická rizika v povodí Veličky
 (Radek Bachan)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xcfen/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Rizika hašení požárů v uzavřených prostorech
 (Jan Bořecký)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d74fbw// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Hodnocení povodňového rizika v povodí řeky Moravice
 (Martin HATLAPATKA)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//08369t// | Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení povodňového rizika v povodí řeky Olše (na území České republiky)
 (Vladimíra HAPLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fdy9g3// | Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu navrženého poldru v Teplicích na snížení povodňového rizika městě Hranice
 (Monika CZYŽOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//h0eao7// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Práce na příbuzné téma

Projekt implementace metod měření rizika a následné doporučení pro zlepšení obchodní pozice společnosti UNEX, a. s.
 (Jitka HAVRÁNKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g5q00p// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Využití metod manažerského rozhodování za rizika a nejistoty pro optimální výběr dodavatele zdravotnické techniky
 (Tomáš Beran)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78274 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Nebezpečí a rizika projektantů ve výstavbových projektech
 (Silvie Dobiášová)

2013, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101372 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Práce na příbuzné téma

Minimalizace rizik při řízení mezinárodní kamionové dopravy
 (Lucie Skalníková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m0k5f5// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma