Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

povodi reky olse

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení povodňového rizika v povodí řeky Olše (na území České republiky)
 (Vladimíra HAPLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fdy9g3// | Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Extrémní srážkové události v povodí Olše jako zdroj změny v krajině
 (Lucie TOMČÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1s9km4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštění důlních vod na kvalitu vod řeky Olše v letech 2004 – 2014
 (Renata Buľáková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119993 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

Polohové a výškové sledování koryta řeky Olše na úseku 24,895-25,650km
 (Marie Subiková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74307 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

řeka Olše v územním systému ekologické stability
 (Tomáš TUROŇ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//26df6q// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Morfotektonická analýza povodí Odry
 (Radek Starý)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108266 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení protipovodňových opatření na řece Olši
 (Marek Kowala)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119680 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR
 (Magdaléna KRISTKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x4vjmb// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vodní stavby v hlavních tocích v povodí Odry. Současnost a perspektiva ve vztahu k životnímu prostředí
 (Petr Bláha)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74363 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma