Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Bismut

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti
 (Ondřej FIALA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ducuks// | Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody
 (Jiří Šmach)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109731 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Nespojitá Galerkinova metoda, její analýza a implementace do softwaru SfePy
 (Tomáš ZÍTKA)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ihkwl8// | Matematika / | Práce na příbuzné téma

Výpočet vlhkostního a deformačního pole v dřevěném prvku
 (Jan Liška)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//63vyfi// | Stavby na bázi dřeva / | Práce na příbuzné téma

Modelování Diracovy rovnice metodou konečných prvků
 (Patrick Gono)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eojg8/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění
 (Vojtěch Sokol)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73931 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Metoda kompozitních konečných prvků ve 2 dimenzích
 (Aleš Ronovský)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78456 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Metoda homogenizace pro kompozitní materiály
 (Petr Haškovec)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93113 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Rozšířené metody konečných prvků pro aproximaci singularit
 (Pavel Exner)

2019, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3ivk04// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Pevnostní analýza vybraných tubulárních splétaných struktur pomocí metody konečných prvků
 (Karolína Boňková)

2021, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//usajjh// | Textilní inženýrství / Textilní technologie a materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)