Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pravopisna pravidla

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace pravopisných pravidel v reklamních materiálech
 (Petra MARTYNKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ov32a1// | Filologie / Bohemistika v praxi - multikulturní vztahy v regionu | Theses on a related topic

Jazykový úzus v oblasti pravopisných variant přejatých slov (na základě materiálu publicistických textů)
 (Kristýna Fojtů)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9jpn/ | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Postoje studentů gymnázia k současné pravopisné normě
 (Kateřina Helisová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rxigw/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Postoje mladé generace k současné pravopisné normě
 (Jana Krejčová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/al2pz/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Současné postoje uživatelů z oblasti slezských nářečí k české pravopisné normě
 (Jana Jeckelová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koflr/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic