Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

předčasná úmrtnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Druhové zastoupení a sezónní dynamika planktonních korýšů Přírodní rezervace Štěpán (Moravskoslezský kraj)
 (Anna ŠOBÁŇOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//inlr2m// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a ochrana obyvatelstva
 (Romana PAJURKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//muvhkt// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivů environmentálních podmínek na předčasná úmrtí a na výskyt onemocnění u obyvatelstva ČR
 (Veronika ŘÍMANOVÁ)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//81n21o// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma