Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

predcasne umrti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příčiny předčasného úmrtí v české populaci
 (Anna Zouharová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q98hb/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Specifikace potřeb předčasně osiřelého dítěte
 (Tereza HEITELOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//omgt2h// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Základní rizika předčasných úmrtí v evropských zemích
 (Nikola Žáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4h4x0l// | Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství: Management finančních rizik | Theses on a related topic

Hodnocení vlivů environmentálních podmínek na předčasná úmrtí a na výskyt onemocnění u obyvatelstva ČR
 (Veronika ŘÍMANOVÁ)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//81n21o// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Rizikové faktory z hlediska předčasných úmrtí
 (Nikol VOKÁČOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qzdqmg// | Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví | Theses on a related topic

Stanovení CD64 v diagnostice novorozenecké sepse u předčasně narozených novorozenců
 (Veronika HORNYCHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eyz9jg// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic