Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Onkologická zátěž

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR
 (Jiřina Mertová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0ier/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobé predikce hlavních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění v ČR
 (Jiřina Mertová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0ier/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Stochastické modely v hodnocení mortality a přežití pacientů s akutním srdečním selháním
 (Eva Jakubcová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ds1za/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Využití reklasifikační analýzy pro tvorbu rizikových indexů predikující mortalitu u pacientů s CHOPN
 (Michal Svoboda)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wj5ew/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Prevalence a prognostický význam jaterních testů u pacientů s akutním srdečním selháním (data z registru AHEAD)
 (Klaudia Vyskočilová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efq7m/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Práce na příbuzné téma

Incidence vezikoureterálního refluxu u dětí s pozitivním postnatálním ultrazvukovým screeningem ledvin
 (Vladislava ŠVECOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//phmmon// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Screening sluchu dle věku
 (Klára DYBALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mopdcw// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Screening kolorektálního karcinomu - laboratorní diagnostika
 (Dita RAISKUBOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ahgodl// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Statistické hodnocení průběhu a populačního dopadu organizovaných programů screeningu zhoubných nádorů
 (Ondřej Májek)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trj1u/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma