Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Ionic liquids

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Quantitative structure-property relationship models for gas adsorption and toxicity prediction of ionic liquids
 (Xuejing Kang)

2022, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//8rrstl/zaverecna_prace.pdf_/ | Applied and Landscape Ecology / | Práce na příbuzné téma

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze
 (Zbyněk Novák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mkfaff/Priloha_A/Zdrojove_kody/tensorflow1/models/research/syntaxnet/syntaxnet/models/parsey_mcparseface/word-map/ | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Quantitative structure-property relationship models for gas adsorption and toxicity prediction of ionic liquids
 (Xuejing Kang)

2022, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//8rrstl// | Applied and Landscape Ecology / | Práce na příbuzné téma

Quantitative structure-property relationship models for gas adsorption and toxicity prediction of ionic liquids
 (Xuejing Kang)

2022, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//8rrstl// | Applied and Landscape Ecology / | Práce na příbuzné téma

Quantitative structure-property relationship models for gas adsorption and toxicity prediction of ionic liquids
 (Xuejing Kang)

2022, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//8rrstl// | Applied and Landscape Ecology / | Práce na příbuzné téma

Studium testikulární toxicity pomocí in vitro modelů
 (Eliška Blažková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r64oz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Dostupné in vitro modely ke studiu testikulární toxicity
 (Eliška Blažková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gx5ke/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium mitochondriální toxicity v buněčných modelech
 (Kateřina Bužíková)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7730 | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Vývoj a hodnocení in vitro modelů ke studiu permeace a toxicity biologicky aktivních látek
 (Van Nguyen Tran)

2023, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ripmmy// | Chemie (čtyřletá) / | Práce na příbuzné téma

In vitro modely pneumocytů typu II a jejich využití pro studium toxicity látek znečišťujících ovzduší
 (Veronika Kocmanová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwuas/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma