Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

obec

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 39 prací)
Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně
 (Zuzana ČERNOCHOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mnvjjm// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Výkon agendy příspěvku na péči v ORP Dačice po sociální reformě pohledem příjemců příspěvku na péči
 (Hana ČURDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9f8dtt// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Význam Státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro náhradní rodinnou péči v Kraji Vysočina
 (Markéta Fejfarová)

2019, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5726 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Náklady na výkon státní správy obce s rozšířenou působností
 (Jana Prášková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112957 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Vliv adaptačního procesu na fluktuaci
 (Markéta Chvalinová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7uqq/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století.
 (Pavel Pumpr)

2009, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtp8s/ | Historické vědy / Historie - české dějiny | Práce na příbuzné téma

Výkon samosprávy a státní správy obcí
 (Kristýna Šlosárková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t87np/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Analýza stavu reformy veřejné správy v ČR se zaměřením na jednokolejnost veřejné správy
 (Zuzana Novopacká)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78427 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Výkon státní správy v přenesené působnosti v obcích okresu Most
 (Lucie Klacková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xxk4a/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Zajištění státní správy na úrovni statutárního města
 (Jitka Krejčiříková)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89459 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 39 prací)