Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rod Picea

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic smrků (rod Picea)
 (Markéta FRDLÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6wx85x// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv solární radiance na morfologickou a anatomickou stavbu jehlic smrku ztepilého
 (Petr Ambrož)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//eojvrv// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv poranění báze kmene na anatomickou stavbu jehlic borovice lesní
 (Daniel Drobný)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//35xkwm// | Lesnictví / Arboristika | Práce na příbuzné téma

Součástky lidového oděvu zhotovené pletením na jehlicích
 (Magda Myšková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ub8fr/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Problematika jehlic starší a střední doby bronzové v Čechách
 (Alisa JUDINA)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3or99m// | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv solární radiance na strukturu xylému jehlic smrku ztepilého
 (Lenka Bartoňová)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//79hf0j// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Dynamika změn obsahu pigmentů lutein epoxidového cyklu u jehlic smrku vystaveného rozdílným světelným podmínkám
 (Sandra CHARVÁTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wbgmw5// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Strukturální analýza jehlic smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST
 (Marcela TKÁČOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t39nra// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézy
 (David BENEŠ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rnu14q// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma