Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pricny rez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Experimentální měření transportu kapaliny v příčném řezu sendvičové struktury
 (Pavel Klein)

2017, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nb7qa4// | Průmyslové inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Metodika přípravy příčných řezů z tenkých vrstev a zkoumání jejich mikrostruktury v transmisním elektronovém mikroskopu
 (Petra ŠOTOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nmy0vm// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Modul pro zadávání příčných řezů
 (František Feichtinger)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkkhz/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic jedlí (rod Abies)
 (Petra SOUKUPOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z4u89s// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Theses on a related topic

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic borovic (rod Pinus)
 (Magdaléna Stříteská)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//yeltca// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic cypřišovitých (čeleď Cupressaceae s.l.)
 (Markéta RIEMEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m3v9jj// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Biologie | Theses on a related topic

Optimalizace přípravy vzorků s tenkými vrstvami pro studium porušení a deformace v příčném řezu
 (Karel SOUKUP)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yrymxx// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic smrků (rod Picea)
 (Markéta FRDLÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6wx85x// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Srovnání morfologie příčných řezů listy travin (vybraní zástupci čeledi Poaceaea a Cyperaceae)
 (Pavla KŘÍŽKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fr6bq3// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Numerický výpočet rozložení magnetického pole v příčném řezu asynchronního motoru
 (Rostislav ČERNÝ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bh5az4// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic