Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

propustnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vývoj metody HPLC pro stanovení simulantů bojových chemických látek a jejich stechiometrická degradace na povrchu nanokrystalických oxidů kovů
 (David ŽIŽKA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6fyyt1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv technologie heterogenního svařování na korozní odolnost povrchu
 (Petr NOVÁK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e0gzvw// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Metody detekce čistoty povrchu a její vliv na životnost organických povlakových systémů
 (Tomáš Bazalka)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136534 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Studium vlastností povrchu antikorozní oceli a sklovitého smaltového povlaku po kontaktu s kapalinami
 (Irena Zbožínková)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71406 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza degradace děrovacího nástroje
 (Martina Magdoňová)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136518 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech různým obsahem ceru dopovaného TiO2
 (Marek Solný)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114409 | Procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Atmospheric pressure plasma treatment of metal surfaces by DCSBD plasma source: effects of plasma treatment and aging effect of plasma treated surfaces
 (Vadym Prysiazhnyi)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oz1ta/ | Fyzika (čtyřleté) / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Enhancement of energy harvesting systems efficiency by atmospheric pressure plasma treatment
 (Masoud Shekargoftar)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogby3/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Povrchová úprava polymerních fólií v plazmatu buzeném za atmosférického tlaku
 (Slavomír Sihelník)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fkm1s/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Měření spektrálních vlastností optických rozbočovačů vystavených umělému stárnutí
 (Roman Kubanda)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116196 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma