Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Automobily

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Výzkum vlivu důlních děl na povrch a životní prostředí v krušnohorském regionu.
 (Zdeněk Brázda)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101354 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Zahraniční investice a jejich vliv na životní prostředí v ČR
 (Martina VONDRÁČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eituc5// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Detekce negativního vlivu dopravy na životní prostředí
 (Petra WILEŽINSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nuwim2// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Studie možných negativních vlivů na životní prostředí v souvislosti s připravovanou těžbou uhlí ve Frenštátě pod Radhoštěm
 (Monika Blinková)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vjyxrs// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Negativní dopady požárů na životní prostředí
 (Miroslava Dočekalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118639 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Dopady hospodářské krize na silniční dopravu
 (Romana KREJČOVÁ)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ghym5j// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Dopady hospodářské krize na silniční dopravu
 (Romana KREJČOVÁ)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ghym5j// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Dopady silniční dopravy na stav životního prostředí ve městě Brně a možnosti jejich řešení
 (Roberto Zanetti)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//206a4o// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí a možnosti snížení užívání osobních automobilů
 (Jana Knorová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6152 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma