Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rozpočty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Financování profesní organizace - občanského sdružení
 (Jiří Drahota)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16572 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Neziskové organizace a vývoj jejich role
 (Patrik RYCHLÝ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cud3oa// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Financování nestátních neziskových organizací v sociálních službách se zaměřením na oblast samofinancování
 (Markéta Hronová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39609 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Financování profesní organizace - občanského sdružení
 (Jiří Drahota)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16572 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Financování občanského sdružení
 (Jana Vavrečková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96583 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Vícezdrojové financování neziskových organizací
 (Vladimíra MÜLLEROVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4360 | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Financování neziskové organizace
 (Monika Andrlíková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83050 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Daň z nemovitých věcí a její vliv na obecní rozpočty vybraných obcí
 (Ondřej Firda)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/hpdwa/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Ekonomický a právní pohled na rozpočet státní a rozpočty ÚSC
 (Lucie Géryková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z9ovk/ | Finance a účetnictví / Finance a právo | Práce na příbuzné téma

Daně. rozpočty, poplatky v teorii a praxi
 (Jitka Horká)

2020, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7vhk/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)