Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

turbine

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Performance Prediction Methods of Cascade Blades in Steam Turbines
 (Junhong CHEON)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gkzgdz// | Mechanical Engineering / Design of Power Machines and Equipment | Práce na příbuzné téma

Performance Prediction Methods of Cascade Blades in Steam Turbines
 (Junhong CHEON)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gkzgdz// | Mechanical Engineering / Design of Power Machines and Equipment | Práce na příbuzné téma

Vývoj metod pro pokročilou integraci simulačních nástrojů na bázi standardu "FMI 2.0 for Model Exchange" a její validace na modelu vybraného energetického zařízení
 (Milan VOSÁHLO)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//r6fjq2// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

3D model strojovny dvoutělesové parní turbíny o výkonu 250 MW v PDMS
 (Jiří ROBOTKA)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4egs6m// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

The Analysis of the Turbine Blade Fixture Crack
 (Dhanishkumar Loganadaneejil)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142162 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

3D model olejového systému pro malé turbiny v PDMS
 (Jiří LEDERER)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bi4fke// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Matematický model vstřiku vody do horkého vzduchu s možností odloučení kondenzátu modelovaný prostřednictvím S-funkcí v Simulinku
 (Otmar Masný)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98594 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Matematický simulační model malé vodní elektrárny
 (Ondřej SUKOVATÝ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x1tm2d// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Model mikroturbíny pro výrobu elektrické a tepelné energie
 (Radek ŠÍP)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ijq8w5// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma