Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

imformatika, specializovaná

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti tunelování protokolu IPv6 přes protokol IPv4
 (Michal Pavliš)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB283 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Možnosti tunelování protokolu IPv6 přes protokol IPv4
 (Michal Pavliš)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB283 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Možnosti tunelování protokolu IPv6 přes protokol IPv4
 (Michal Pavliš)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB283 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Možnosti tunelování protokolu IPv6 přes protokol IPv4
 (Michal Pavliš)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB283 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Práce na příbuzné téma

Distribuovaný IPv6 tunnel broker
 (Jan Bortl)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/stz8c/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Experimentální ověření účinnosti Christofidesova algoritmu a jeho optimalizace pro s-t variantu TSP
 (Lukáš Kukula)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdk5g/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Adaptabilní testování pro otázky z testů studijních předpokladů (TSP)
 (Jiří Mejzlík)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kb4a5/ | Informatika / Počítačové systémy | Práce na příbuzné téma

Vybrané heuristiky pro TSP: Komparativní studie
 (Petr Hrobař)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76922 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Vliv vrubu na tranzitní teplotu TSP stanovenou z výsledků penetračních testů
 (Ondřej Dorazil)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99134 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv orientace zkušebních tělěs na tranzitní teplotu Tsp stanovenou penetračními testy
 (Michaela Fialová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89594 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma