Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Radiofrekvenční záření

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Hodnocení expozic a ochrana zdraví před účinky radiofrekvenčního záření mobilních telefonů u dětí a mladistvých
 (Karolína VAŠENDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l0z7ax// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Dopady negativního vnímání biologických účinků ionizujícího záření na práci radiologického asistenta s pacientem
 (Zuzana Řeháčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//uikcvz// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Biologický účinek nanomateriálů na bázi železa na jednotlivé druhy mikroorganismů i na mikrobiální komunity.
 (Nhung Anh Huynh Nguyen)

2018, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//26gtwe// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách
 (David Káčerik)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhx61/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Spolupráce pomáhajících institucí a rodičů v péči o děti a mladistvé s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením
 (Jana KAŠÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xepiuz// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Ochrana fyzického, psychického a mravního vývoje dětí a mladistvých v rozhodovací praxi RRTV a judikatuře správních soudů
 (Petra MACHOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//thw4jy// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Dobrovolnictví a volnočasové aktivity pro děti a mládež s tělesným postižením
 (Ewa Michałková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nsooz/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Pojetí sexuality u dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 (Radoslava Smejkalová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ygqb2/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Srovnání stravovacích zvyklostí u žáků prvního stupně ZŠ a studentů SŠ: frekvence a kvalita dopolední a polední stravy
 (Marek JANOŠEC)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ur8c99// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Práce na příbuzné téma

VoIP telefon pro webové prostředí
 (Lukáš Gryc)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkwsb/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)