Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

recyklace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zhodnocení produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem v ČR a EU.
 (Barbora Hlavsová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fokxm0// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho právna úprava
 (Silvia Krupová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t40dk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Shromažďování, recyklace a využití betonových odpadů ve společnosti HERKUL a. s.
 (Jana Brzoňová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137406 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití meziproduktů, vedlejších produktů a odpadů z průmyslu pro výrobu stavebních materiálů a hmot
 (Iva Trefná)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141455 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vznik a nakládání se stavebními a demoličními odpady
 (Marie Špidlenová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u0dpyt// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Stavební odpady a nakládání s nimi z právního pohledu
 (Dominika Hádlerová)

2020, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2rmu/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Práce na příbuzné téma

Úprava a zpracování stavebních a demoličních odpadů
 (David Kopta)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92508 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Recyklace stavebních a demoličních odpadů s důrazem na recyklaci silnic
 (Ján Rusnák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119581 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Koncepční návrh uspořádání zpracovatelské linky na recyklaci r-materiálu
 (Zdeněk Ivánek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99843 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma