Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Policies and Practices in the United States and France: incorporating the Cubans in Miami and the Maghrebis in Marseille
 (Clara GARCIN)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h5ic84// | Humanities / Euroculture | Práce na příbuzné téma

Spolupráce střední odborné školy s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem
 (Martina Ondrová)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cbu2p1// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma

Pedagogicko-psychologické přístupy k dětem s projevy ADHD
 (Martina TOMÁŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ftmgjx// | Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Využití metody Total Physical Response u žákyně se specifickou poruchou učení z pohledu asistenta pedagoga
 (Karolína Štěpánková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qh5zi/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Využití multisenzoriálního přístupu při výuce anglického jazyka u žáků se specifickou poruchou učení
 (Dita Víchová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qf8uu/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Spolupráce školy a rodiny dítěte se specifickou poruchou učení
 (Eva Ptáčková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpykw/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Zvládání školní zátěže dětmi se specifickou poruchou učení a dětmi bez specifické poruchy učení
 (Markéta Lenzová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apdhf/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Výuka angličtiny u žáků se specifickou poruchou učení
 (Radka Zichová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpk7a/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

Tvorba výukového materiálu pro žáky se specifickou poruchou učení
 (Radim MÁDR)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yw78i3// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na ZSF
 (Lucie SOUKUPOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g662o9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)