Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rehabilitacni rezim

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko
 (Jaroslava Khýrová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/co03z/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Řízení rehabilitačního ergometru nové generace
 (Martin Červa)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//djgtkj// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Theses on a related topic

Vliv pracovní terapie, volnočasových aktivit, rehabilitačního ošetřování na seniory v domově se zvláštním režimem
 (Vladimíra VAJOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ybi7l4// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.
 (Andrea SKRUŽNÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1aqt5s// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením v rehabilitační třídě základní školy speciální.
 (Jana DUŠKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9z5chy// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic