Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rekonfigurace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Rekonfigurace pozic trhu, státu a občanského sektoru v rámci globalizace
 (Daniel Bartoš)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/iaio6/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Analýza radiových sítí u HZS Středočeského kraje a možnost jejich rekonfigurace v reálných podmínkách HZS Středočeského kraje
 (Jan Hanzlík)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//71p7po// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Rekonfigurace aplikace na základě kontextu uživatele
 (Přemysl Pazderka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11226 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Použití rekonfigurace a redispečinku při řešení problémů s „n-1“ nebo přetížení prvků v přenosové soustavě.
 (David Gajdzica)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78403 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Distribuované algoritmy pro rekonfiguraci platformy RoFI
 (Henrieta Micheľová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/seaqf/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Obrany proti útokům postranními kanály založené na dynamické rekonfiguraci FPGA
 (Jan Brejník)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//oqiykj// | Informatika / | Theses on a related topic

Spolehlivost elektroenergetické sítě v souvislosti s rekonfigurací
 (Miroslav Sojka)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92861 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Multicast Routing for High-quality Interactive Multimedia
 (Pavel Troubil)

2015, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t22oc/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Theses on a related topic

Program pro ulehčení správy počítačové sítě založená na RouterOS
 (Petr Vůjtek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87339 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Collaborative User-empowered Grid Infrastructure Orchestration
 (Miloš Liška)

2008, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xg82w/ | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)