Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

linearni dynamicky system

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití OOP v oblasti lineárních diskrétních dynamických systémů
 (Jakub HROMADA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tn0o0w// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Odhad kovariančních matic poruch dynamického systému
 (Oliver KOST)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fchaw7// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Dynamické lineární hašovaní zachovávající uspořádání
 (Petr Tureček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116045 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Aplikace dynamických systémů v ekonomii
 (Petr Vlčko)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfmhu/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma

Odhad stavu lineárních systémů
 (Radek Jan HOLÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9s3g0j// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Výpočetní analýza nelineárních dynamických systémů
 (Sven Dražan)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f7h2b/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Práce na příbuzné téma

Výukový simulační program dynamických systémů spojený s identifikací
 (David Suchel)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99079 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Detekce aditivních chyb v dynamických systémech
 (Zdeněk FRANČE)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nsjsa7// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Fůze odhadů stavu pro stochastické dynamické systémy
 (Josef TRNEČEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1w6oat// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Řízení kolaborativních multi-agentních dynamických systémů
 (Jindřich WOLF)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bci5id// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma