Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

radionuklid

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Zdroje a migrace radionuklidu 226Ra v povodí Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba)
 (Radek Morcinek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebd4r/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba)
 (Radek Morcinek)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whjqp/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Radiosynoviorteza drobných a středních kloubů s použitím radionuklidů Erbium 169 a Rhenium 186 u revmatické ruky
 (Richard Kašpárek)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jo5dl/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

Radioaktivní odpady charakteru NORM/TENORM a řízené uvolňování přírodních radionuklidů
 (Lukáš Wojdyla)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114917 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Použití přenosného spektrometru pro detekci radionuklidů v přepravovaných materiálech
 (Jiří PLAŇANSKÝ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bigthi// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Automatizace měření aktivity radionuklidů pro monitorování kvality
 (Stanislav Gaberle)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136099 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv stínění na identifikaci radionuklidů vybranými detektory ionizujícího záření
 (Dana Diviaková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128234 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Rychlé stanovení sumární aktivity alfa radionuklidů v polních podmínkách
 (Adam BOSÁK)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6svrv5// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací
 (Jana Hudzietzová)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//svsnxe// | Biomedicínská a klinická technika (4) / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací
 (Jana Hudzietzová)

2018, Disertační práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//a0hj05// | Biomedicínská a klinická technika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)