Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rétorika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Hillary Clinton's Rhetoric in the US Presidential Campaign of 2016 as Compared with Campaign of 2008: A Linguistic Analysis
 (Eva Podivínská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zrxgm7// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Hillary Clinton's Rhetoric in the US Presidential Campaign of 2016 as Compared with Campaign of 2008: A Linguistic Analysis
 (Eva Podivínská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zrxgm7// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Verbální projev herce
 (Juraj Háder)

2015, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qub89/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování
 (Marie Bajnarová)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q34md/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Umění antireklamy. Literární tvorba Michala Hvoreckého jako projev kulturní, reklamní sabotáže.
 (Barbora Ambrozová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q04t4/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Výtvarný projev jako prostředek rozvoje psychomotoriky u předškolních dětí
 (Šárka Ducháčková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r48u1/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Fenomén auto-tune jako projev automatizace a dehumanizace hudby
 (Václav Římánek)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lenke/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Analýza rytmických schopností a jejich vliv na taneční a pohybový projev
 (Pavel Kapoun)

2018, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fouuv/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Práce na příbuzné téma

Vliv narušené komunikační schopnosti na písemný projev žáka
 (Gabriela Malcová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3ip2/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Verbální projev lektora a jeho vliv na výuku
 (Alena Dámová)

2019, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/ia02c/ | Specializace v pedagogice / Čeština jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)