Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Robustní řízení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Agregace stavového prostoru biochemických dynamických modelů
 (Vilém Děd)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4eaf/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Vektorové řízení synchronního motoru s budícím vinutím s využitím moderního DSP
 (Martin Soukup)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87263 | Elektrotechnika / Elektronika | Práce na příbuzné téma

Analýza dlouhověkosti v České republice
 (Anastasia Tyuleneva)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51464 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Práce na příbuzné téma

Application of Sliding Mode Control in Induction Motor Drive
 (Chau Si Thien Dong)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127355 | Elektrotechnika / Elektrické stroje, přístroje a pohony | Práce na příbuzné téma

Anti-slip Control of Traction Motor of Rail Vehicles
 (Abdulkadir Zirek)

2019, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kig3jl// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Práce na příbuzné téma

Bezsenzorové řízení asynchronního motoru s využitím nelineárních pozorovatelů
 (Marek Dobrovský)

2013, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100572 | Elektrotechnika / Elektrické stroje, přístroje a pohony | Práce na příbuzné téma

Nonlinear System Identification and Control Using Local Model networks
 (Jakub NOVÁK)

2007, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//njp4g5// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

Trakční pohon nové generace
 (Zdeněk SUTNAR)

2011, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//syrcl2// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika | Práce na příbuzné téma