Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fyzikální rozbor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Solution of Torsion of Beams with Non-Circular Cross-Sections with numerical methods
 (Jan Blokeš)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117477 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Numerical solution of the Stokes-Brinkman equation by the usage uf the mixed finite element method
 (Martin Hasal)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120149 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

Určení pohybových rovnic mechanické soustavy se dvěma stupni volnosti
 (Lukáš Kratochvíl)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3hrd7u// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Geometrická struktura singulárních variačních rovnic a Diracova teorie vazeb
 (Monika HAVELKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//m18a3d// | Fyzika / Učitelství Fyziky - Matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Aplikace diferenciálních rovnic na kmitavé procesy
 (Iveta RABIECOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uj4gnt// | Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma