Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

postoje

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Postoj dopravních policistů k duševní hygieně jako prostředku k udržení a zlepšení pracovní výkonnosti
 (Václav WEWIORKA)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p7u2mh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Pracovní spokojenost policistů zařazených u služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Zlín
 (Petr Zetek)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1jsiqh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Analýza a hodnocení pracovních rizik dopravních policistů
 (Karel Řezník)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118543 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Osobnostní typy, životní styl a duševní hygiena ve vybrané organizaci
 (Jan PROCHÁZKA)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s3ddxv// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Duševní hygiena jako nezbytná součást života všeobecné sestry
 (Barbora MATÚŠŮ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//sq4lxx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Význam a vliv mobilních zařízení na výkonnost člověka a jeho duševní hygienu
 (Roman Michovský)

2020, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//hmi8fm// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Postoj dopravních policistů k duševní hygieně jako prostředku k udržení a zlepšení pracovní výkonnosti
 (Václav WEWIORKA)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p7u2mh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma