Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nejistota mereni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Nejistota měření přetvoření a mechanického napětí pomocí odporových tenzometrů
 (Pavel Dokoupil)

2017, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//5nf6qo// | Stroje a zařízení / | Práce na příbuzné téma

Nejistota měření parametrů fotovoltaických modulů různých technologií
 (Antonín Telíšek)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//tubgca// | Mikroelektronika a technologie / | Práce na příbuzné téma

Nejistota měření rozměrů vozidel pomocí 2D lidaru
 (David Želinský)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//iou5s8// | Kybernetika, automatizace a měření / | Práce na příbuzné téma

Nejistota měření vazebních aerodynamických sil
 (Jan MÜLLER)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//iwqm0f// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Nejistota měření acidobazické titrace
 (Lucie Durdisová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//jcajvf// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Nejistota měření přetvoření a mechanického napětí pomocí odporových tenzometrů
 (Pavel Dokoupil)

2017, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//qzrusy// | Stroje a zařízení / | Práce na příbuzné téma

Nejistota nepřímého měření průtoku vzduchu
 (Jakub Rozsypal)

2014, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//u23uig// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma

Nejistota stanovení objemové aktivity radonu v pobytových místnostech a na pracovištích
 (Renáta Praksová)

2014, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106185 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nejistot měření ve fotometrii
 (Martin Motyčka)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//3u87gl// | Elektrotechnika a komunikační technologie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení nejistot měření ve fotometrii
 (Martin Motyčka)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6ffr3r// | Elektrotechnika a komunikační technologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)