Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

moravske budejovice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Moravské Budějovice - zlomy v populačním vývoji a struktuře města
 (Jan Cech)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jngon/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Moravské Budějovice: vláda a vládnutí
 (Vendula Svobodová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mp1bv/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Rozvoj území historického centra města Moravské Budějovice ve vazbě na územní plánovací dokumentaci
 (Marie Svobodová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/y4m7n/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Analýza percepce vztahu mezi městem Moravské Budějovice a jeho místními částmi
 (Vendula Svobodová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqwkl/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Předpoklady cestovního ruchu ve městě Moravské Budějovice
 (Martin Vít)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dkt4z/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Problémy a výzvy rozvoje města Moravské Budějovice
 (Jaroslav ŠÁLEK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ri2qqf// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Projekt vymáhání obecních pohledávek města Moravské Budějovice
 (Aneta Kořínková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uvcx62// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Realizace plánů péče - území ORP Moravské Budějovice
 (Jana Škodová)

2016, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mkhrdu// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Analýza turistických předpokladů SO ORP Moravské Budějovice a možnosti jeho dalšího rozvoje
 (Kateřina Tesařová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ylgv3t// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Novostavba železniční trati Třebíč - Moravské Budějovice
 (Jan Vacek)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//hdvtxw// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)