Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Vodný roztok sacharózy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití diferenční skenovací kalorimetrie v potravinářství
 (Miloslav Soukup)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//oyq43z// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Růst krystalů v podchlazených taveninách systému Se-Te
 (Simona Martinková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//skzrgf// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Růst krystalů GeS\dindex{2} v taveninách systému Ge-S
 (Eliška Slavíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9l988a// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv zrnitosti prášků na růst krystalů ve sklovitém As2Se3
 (Gabriela Svobodová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//re41fb// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy
 (Ina Ragasová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0yyta4// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Krystalizace vody v podchlazených roztocích cukrů
 (Simona Martinková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//06izzo// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie
 (Michaela Horová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8232x9// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy
 (Ina Ragasová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0yyta4// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Nukleace a růst krystalů v amorfních chalkogenidových materiálech
 (Simona Martinková)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//by6qe4// | Fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma