Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nukleace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv sekundární nukleace na fyzikální vlastnosti aktivních farmaceutických substancí
 (Denis Lampa)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136649 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nukleace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,9}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,1}
 (Jana Polehna)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//448w9c// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Nukleace a růst krystalů v amorfních chalkogenidových materiálech
 (Simona Martinková)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//by6qe4// | Fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Molekulární simulace nukleace kovových nanočástic v jiskrovém výboji
 (Nikita Parfenov)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//0pbcxj// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Nukleace vody a ledu v molekulových paprscích
 (Martin Klíma)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//iyzoe9// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Beta-nukleace povrchově modifikovaných oxidů železa v izotaktickém polypropylenu
 (Bo ZHANG)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gghu24// | Chemie a technologie materiálů / Polymer Engineering | Práce na příbuzné téma

Fotodegradace dřevo-plast kompozitů: vliv nukleace polypropylenu a obsahu plniva
 (Kateřina GABRHELÍKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e7d2u5// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Nukleace a krystalizace chalkogenidových skel
 (Jan Vařečka)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nckaix// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Krystalizace polymerních materiálů: Studium nukleace na aktivních částicích s velkým specifickým povrchem
 (Miroslav JANÍČEK)

2015, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8r26ut// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Studium nukleace grafitu litin očkovaných bórem
 (Lea Pechálová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81901 | Metalurgické inženýrství / Slévárenské technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)