Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

scattering

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace evaporative light scattering detektoru (ELSD) pro stanovení sacharidů
 (Jan Srovnal)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//pjgdtm// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Development of methodology for interpretation of light scattering data
 (Ondřej Šrom)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//wtbf6i// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Monitoring tablet disintegration using in-situ light-scattering measurement
 (Kristýna Dufková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//466mtn// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Analýza průběhů, porovnání metod výpočtu a použití rozptylových funkcí k popisu interakce elektromagnetické vlny s kapkami deště
 (Maria Kovalchuk)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tbuas7// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Maloúhlový rozptyl rtg záření na kovových nanočásticích
 (Martin Podhorský)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpurp/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Rayleighův rozptyl v atmosférách horkých hvězd
 (Jakub Fišák)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwdo8/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Charakterizace nanočástic pomocí rozptylu světla
 (Václav Kurel)

2021, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//n9dk7m// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic