Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Záření gama

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Význam expresních havarijních metodik pro případ radiačních mimořádných situací
 (Vendula PFEIFEROVÁ)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tpgso8/downloadPraceContent_adipIdno_11169/ | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Zdroj napětí pro senzor pixelového částicového detektoru
 (Tomáš ŠNEBERGER)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l297j8// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Porovnání plastového scintilačního detektoru s detektorem NaI(Tl), jejich užitných a dozimetrických vlastností 1. Plastový scintilační detektor 2. NaI(Tl) detektor
 (Jiří VÁVRA)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7q3fub// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Detekce a spektrometrie záření gama
 (Jakub Juryšek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87370 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma