Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

infrastruktura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Kritická analýza účelnosti těžby uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru.
 (Natália Lukšová)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/liza9/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Práce na příbuzné téma

Severočeský hnědouhelný revír - historie, současnost, perspektivy
 (Bohumil Kurka)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0j0a/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Rostlinné fosílie ze severočeské hnědouhelné pánve ve sbírkách ÚGV (MU)
 (Nikola Kubátová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqp26/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv těžebních limitů na produkci hnědého uhlí z Severočeské hnědouhelné pánve
 (Ivana Aranyosi)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98083 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Severočeský hnědouhelný revír - historie, současnost, perspektivy
 (Bohumil Kurka)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0j0a/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Kritická analýza účelnosti těžby uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru.
 (Natália Lukšová)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/liza9/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Práce na příbuzné téma

Vliv postupu těžby na infrastrukturu v případě postupu těžby za územně ekologické limity v severočeském hnědouhelném revíru
 (Irena Anna Pecharová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86701 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Obnova krajiny po těžbě hnědého uhlí v oblasti SHP
 (Šárka Dondová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86199 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Optimalizace těžby uhlí na Dole Bílina v rámci platných územně ekologických limitů
 (Martin Dolejší)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141537 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těžby za územně ekologické limity.
 (Erika Oulehlová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92474 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)