Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rekultivace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv antropogenní činnosti na chemismus půdy
 (Adéla Tlušťáková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gnopzx// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Vybrané fyzikální parametry hodnocení antropogenního zhutnění půd
 (Michaela Indrová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//iwc8hz// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Stanovení retence vody v substrátech pro lesnické rekultivace.
 (Štěpán Florian)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bclpty// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Execution synthesis: formal description and core dump interface
 (Martin Milata)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bw0td/ | Informatika / Teoretická informatika | Práce na příbuzné téma

Návrh přípravných prací před transportem zakladače ZP 6600/86 z 2. výsypkové etáže na 1. výsypkovou etáž vnitřní výsypky lomu Vršany
 (Jan Kohout)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119603 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma