Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

diskriminační funkce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Přístupy k shlukování funkčních dat
 (Pavel Pešout)

2007, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25773 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

Dynamic Score-Driven Models
 (Petra Tomanová)

2017, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82443 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Studium kinetiky sorpce a matematických modelů odstranění chromu z modelového roztoku použitím směsi sorbentů
 (Veronika Brašová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137426 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma