Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

4g

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů BiIO4/g-C3N4.
 (Martina Šindlářová)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136646 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání přesnosti digitálních modelů reliéfu 4G a 5G a digitálního modelu povrchu 1G
 (Martin Řezba)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pfr5hj// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozic elektromagnetického záření v kampusové síti 4G-5G
 (Pavel Šuška)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143716 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Simulace pokrytí a analýza hygienických limitů kampusové 4G/5G sítě
 (Tomáš Lassák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144089 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanokompozitů na bázi grafitického C3N4 a BiIO4 pro fotokatalýzu
 (Kateřina Frélichová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136456 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Měřicí stanice s přenosem dat přes 4G síť
 (Michal Pernica)

2021, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6b9seq// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv mutovaného genotypu pro methylentetrahydrofolát reduktázu na hladinu homocysteinu u pacientů s tromboembolickým onemocněním. Výskyt 4G/5G polymorfismu v genu pro inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 v ostravském regionu.
 (Soňa KOLÁŘOVÁ)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qy8qpr// | Veřejné zdravotnictví / Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejního zdraví | Práce na příbuzné téma

Srovnání hydrologických analýz na digitálních modelech terénu z dat DMR4G a ZABAGED.
 (Petra JAKUBÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wz9s97// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Srovnání DMR 4G a výškopisu ZABAGED
 (Lucie RUCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jccfse// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Experimentální síť 4G na platformě openLTE
 (Martin Kulíšek)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115865 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)