Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

MATLAB

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Simulace lineárních regulačních obvodů v prostředí MATLAB/Simulink
 (Jan Milata)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141237 | Mechatronika / | Práce na příbuzné téma

Syntéza řízení mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů
 (Tomáš Zapletal)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71518 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Control System for Electrical Power Grids with Renewables using Artificial Intelligence Methods
 (Ibrahim Salem Jahan)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145016 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Modeling and Control of a Linear Inverted Pendulum using 2-DOF Control Structure
 (Akshaya Raj)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136186 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Servomechanismus s analogovým PID regulátorem
 (Ondřej Daniš)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rargc1// | Informační technologie / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Monitorování a ohodnocení kvality regulace PID regulátoru
 (Dan ŠIROKÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k6aksm// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod nastavení PID regulátoru
 (Josef Vokoun)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tyz3i7// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Srovnání metod nastavení PID regulátoru pro systémy se zpožděním
 (Milan Hrstka)

2022, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tq0cip// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace řízení sestavy lineárního motoru s PID regulátorem pohybu u Mössbauerova spektrometru
 (Pavel KOHOUT)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5c4faa// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Porovnání klasických a moderních způsobů nastavení PID reguátorů
 (Martin Jirovský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//micbfk// | Elektrotechnika a informatika / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)