Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

šíření hluku a vibrací

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
The Role of Natural Elements in the Religions of A Song of Ice and Fire
 (Milan Orávik)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hnpf0/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Šíření hluku a vibrací z provozu tramvajové dopravy v podmínkách DP Ostrava.
 (Jan Kramný)

2009, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/77993 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Šíření hluku a vibrací z provozu tramvajové dopravy v podmínkách DP Ostrava.
 (Jan Kramný)

2009, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/77993 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Diagnostics of Turbo-Supercharger Speed by Analysing Noise and Vibration Signals
 (Ali Khalid A Alsaif)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142126 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Šíření hluku a vibrací z provozu tramvajové dopravy v podmínkách DP Ostrava.
 (Jan Kramný)

2009, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/77993 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Chyba převodu evolventního ozubení, její měření a její vztah k hluku a vibracím převodovek
 (Miroslav Trochta)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139035 | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů
 (Jakub FIALA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//al7cr4// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Rozbor současného stavu a základních parametrů motorových řetězových pil v lesní těžbě a arboristice
 (Lukáš Jankových)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7o37f5// | Arboristika / | Práce na příbuzné téma

Návrh vhodných řezných podmínek a obráběcího nástroje frézovací operace typové součásti pro firmu Cebes a.s.
 (David Šenkeřík)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141041 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Výzkum a vývoj metod a algoritmů pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách
 (Jan JAKL)

2014, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mxnfjc// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)