Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zvukoměr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Experimentální ověření vlivu teploty a vlhkosti vzduchu na výsledek měření hluku terénním zvukoměrem.
 (Jakub OROLÍN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//36xbho// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Návrh a posouzení variant pro snížení emisí hluku z podnikových
 (Zuzana Kšírová)

2018, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/8jiheb/ | Řízení a ekonomika průmyslového podniku / | Práce na příbuzné téma

Analýza hlukových emisí železničních vozidel na koridorových tratích
 (Jan Vácha)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r1j0bz// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury | Práce na příbuzné téma

Měření emise hluku obráběcích strojů
 (Pavel Bulawa)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114733 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dopravního hluku v obytné zástavbě
 (Kateřina Cenigová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79196 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb pro školství - měření na pracovním místě
 (Adriana Blechová)

2020, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8byucn// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Hluk vyzařovaný kolejovým vozidlem do okolí
 (Ondřej Štěch)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//iw77rc// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla | Práce na příbuzné téma

Vliv spínací frekvence na hluk asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu.
 (Tomáš Gereš)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128316 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Vliv zpomalovacích prahů na hluk v okolí komunikace
 (Marek Müller)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cpsb4t// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Hluk z kompostáren
 (Ladislav KRAUS)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qi84fz// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)