Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Google SketchUp

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Google SketchUp tvorba 3D modelů
 (David MIZERA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3b2sj9// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Vizualizace budov UTB v Google Earth \nl{} \nl{}
 (Michal TRÚNEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//irsl5h// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Fotorealistický model kampusu Univerzity Pardubice pro Google Earth
 (Jan Frynta)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3ub5kf// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Google SketchUp tvorba 3D modelů
 (David MIZERA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3b2sj9// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Google Earth API - Virtuální prohlídka
 (Jiří HECZKO)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yw7rir// | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Modelování vybraných objektů Univerzity Pardubice pomocí Google SketchUp
 (Klára Vyčítalová)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m2fa1q// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

3D model Porubských areálů VŠB pro Google Earth
 (Radek Fujak)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74615 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

3D skenování, kontrola a měření součástí po výrobě 3D tiskem
 (Jan Jansa)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129345 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza přenosových formátů 3D CAD modelů
 (Jan Kršňák)

2018, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//bwqvsv// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Srovnání výstupů a možností hydrologických modulů v GRASS GIS a SAGA GIS
 (Miroslav ANTAL)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4x2465// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)