Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skorepina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stabilitní prolomení kuželových skořepin s malým vzepětím
 (Doubravka Středová)

2012, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3l77jt// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky | Práce na příbuzné téma

Analýza tváření válcových skořepin
 (Zdeněk Polách)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88379 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh konstrukčního systému budovy ve vztahu k její architektonické koncepci
 (Jakub Hellemann)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110267 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu.
 (Monika VÝSMEKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//smryog// | Design / Design kovu a šperku | Práce na příbuzné téma

Ocelový tovární komín
 (Jan Pavlištík)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106592 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Železobetonová skořepinová konstrukce rodinného domu
 (Marie Horňáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129205 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Modelling of Thin Structures by Shell Elements
 (Tomáš Golembiovský)

2012, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrk76/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace výroby voskových modelů pro technologii lití na vytavitelný model
 (Martin Hýl)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128938 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma