Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Korečkový elevátor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Protipožární a protivýbuchová opatření ve skladech hořlavých kapalin a technických plynů
 (Milan Kuchár)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94436 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh protivýbuchových opatření v technologií zpracování dřeva
 (Petr Havelka)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//9tqn85// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Pasivní protivýbuchová ochrana v mlýnských okruzích teplárenského provozu
 (Milan Kuchár)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105320 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Protivýbuchová prevence nové lakovny ve společnosti AUTOMOTIVE LIGHTING Jihlava
 (Aleš Wollmuth)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79251 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Návrh zajištění protivýbuchové ochrany technologie výroby cukrovinek
 (Markéta Stehlíková)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109888 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Analýza protipožární a protivýbuchové ochrany na úpravně uhlí v Ledvicích
 (Vladimír Herškovič)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115591 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Protivýbuchová ochrana hnědoúhelných úpraven.
 (Marek Herčzík)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106162 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Protivýbuchová ochrana dávkování paliva do kotle pro spalování biomasy
 (Libor Polách)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94316 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Vliv počáteční teploty a tlaku na výbuchové parametry prachovzdušných směsí
 (Petr Lepík)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110951 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Výbuchové parametry směsí uhlovodíku se vzduchem za nízkých počátečních teplot
 (Filip Kmošek)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135896 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)