Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Organizácia, cestovného, ruchu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 37 prací)
PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963
 (Petr PAPEŽ)

2019, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ijnvmj// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Korekční prvky daně z příjmů fyzických osob v kontextu nového zákona o daních z příjmů
 (Tereza Křížová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jt8t8/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Přechod z příjmů ze samostatné činnosti dle §7 na příjmy z pronájmu dle §9 u vybraného živnostníka na základě Zákona o daních z příjmů
 (Magdaléna Michalcová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n6uoym// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Měření výkonnosti pomocí ukazatelů vycházejících z výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích
 (Kateřina Šedová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2tbv/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Ozdravný režim a nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 (Silvia Štrbáková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/q2u2b/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Srovnání daňové evidence, vedení účetnictví a uplatňování výdajů procentem z příjmů z pohledu daně z příjmů
 (Simona Hořicová)

2013, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ipj39/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Práce na příbuzné téma

Analýza podpory cestovného ruchu na príklade Bavorskej centrály cestovného ruchu
 (Oliver Hanušniak)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68966 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Hodnotenie vplyvu verejných investícií do podpory cestovného ruchu v Banskej Štiavnici za posledných 20 rokov
 (Viktória Šušková)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/jiukp/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management hotelnictví a lázeňství | Práce na příbuzné téma

Návrh marketingovej stratégie a mobilnej aplikácie na podporu cestovného ruchu v regióne Záhorie
 (Mária Kaderová)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3qbasy// | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

QR kódy ako nástroj podpory cestovného ruchu v obci
 (Kristína Kušniráková)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sf8bg6// | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 37 prací)