Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

supported housing

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Situační analýza výkladů reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení v přístupech podporovaného bydlení a jejich implikace pro sociální práci
 (Eliška LINDOVSKÁ)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qkka9r// | Sociálni politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Kvalita života lidí s psychotickým onemocněním v kontextu chráněného bydlení
 (Jana Buchtová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjr4e/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Projekt podporovaného bydlení určeného romským rodinám ohroženým sociální exkluzí v optice jeho klientů a pracovníků sociální sféry
 (Aleš MUSIL)

2013, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dsu8mb// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Práce na příbuzné téma

Chráněné a podporované bydlení, nová forma péče o osoby s mentálním postižením
 (Petra PACHTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tc56i8// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením
 (Michaela Hradečná)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//toxq4y// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Práce na příbuzné téma

Kvalita života seniorů žijících v domově podporovaného bydlení a samostatně na vesnici v Troubelicích.
 (Ondřej VLČEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jvfq6p// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Vztah klíčových pracovníků a klientů chráněného bydlení
 (Monika Holíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x9ppv7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Podobnosti a rozdíly ve vnímáním sexuality a mezilidských vztahů osob s mentálním postižením těmito lidmi a osobními asistenty v chráněném bydlení sv. Michala.
 (Markéta MUSILOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tpbwd0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Chráněné bydlení jako prostředek integrace lidí s mentálním postižením do společnosti
 (Hana BRNICKÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//edcatx// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma