Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

směrnice SEVESO III

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Prevence závažných chemických havárií ve Středočeském kraji
 (René Heřmanský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qux356// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Územní plánování jako nástroj prevence závažných havárií
 (Vojtěch HANUŠ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//11kafd// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Prevence závažných havárií ve vybraném podniku
 (Klára Tesárková)

2020, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0nhrqj// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Prevence závažných havárií skladu pohonných hmot
 (Vlastimil Brdička)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128176 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Prevence vzniku závažných havárií v DIAMO státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem
 (Eva ŠIMÁČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g1ahio// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Využití limitů akutní toxicity pro analýzu rizik v rámci prevence závažných havárií
 (Barbora Baudišová)

2014, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110430 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Právní úprava a prevence průmyslových havárií
 (Veronika VLČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qe0m4e// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Prevence závažných havárií a eliminace jejich finančních důsledků
 (Radka Chladová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k586i8// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Krizový management | Práce na příbuzné téma

Prevence závažných havárií v průmyslu, legislativní úprava
 (Petra DRÁBKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bm0d71// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

SEVESO III direktiva a její aplikace
 (Vít Fukala)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100087 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)