Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Biodiesel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Transesterifikace provedená dvěma alkoholy současně
 (Petr Mach)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//370m2f// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Zkoumaní možnosti náhrady dovozového oleje v kompresoru kyslíkové plnicí stanice na olej tuzemské výroby
 (Jiří JIRÁSEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u295ud// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Olej z plodů kávovníků
 (Zuzana Mudráková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p111pq// | Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů | Práce na příbuzné téma

Návrh zařízení pro hydraulickou dopravu suspenze olej a olejnatá hlinka
 (Karel Osička)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129433 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Práce na příbuzné téma

Vavřínový esenciální olej
 (Monika Vokálová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//53auzv// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Esenciální olej z vanilky jako zdroj aktivátorů aryluhlovodíkového recetoru
 (Iva GŘEŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v8p29h// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv vlhkosti na EIS olej - papír
 (Patrik FRIČL)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g628fz// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Palmový olej v potravinách a spotřebitelské chování konzumentů
 (Michaela Veselá)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76489 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Palmový olej - spotřeba a její dopady
 (Nikola BERGEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hvipt9// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Práce na příbuzné téma

Výživové hodnocení potravinářských výrobků obsahujících kokosový olej
 (Monika Černohousová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//kjhlw5// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)