Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Společná, zemědělská, politika, EU

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 54 prací)
Rozvoj zdravotnické péče na venkově na příkladu správního obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou
 (Ludmila Dohnalová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/lfl35/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Problematika zajištění lůžkové zdravotní péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žatec
 (Kateřina Palkosková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/o0m6i/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Péče o seniory ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň
 (Vladimíra Prchalová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z118m/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Využití dat dálkového průzkumu Země v agendě obce s rozšířenou působností
 (Pavel Kubíček)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klh9w/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Práce na příbuzné téma

Hrozby a rizika správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a jejich prevence
 (Monika Půlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ba6nyw// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost vybraných školských zařízení na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice
 (Ivana ERETOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//prlmh2// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.
 (Petra Karlíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x99o8/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik obce s rozšířenou působností Soběslav s návrhem následných opatření pro ochranu obyvatelstva
 (Lucie HOMOLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2yow8c// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Posouzení rizika ve vybrané obci s rozšířenou působností s návrhem opatření na snížení ztrát a škod na veřejných aktivech
 (Ivana Struhařová)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//3s5ogy// | Řízení rizik technických a ekonomických systémů / | Práce na příbuzné téma

Kulturní politika a její realizace v obcích s rozšířenou působností v Pardubickém kraji
 (Matěj Nárožný)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ic65v/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 6 » (celkem 54 prací)