Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

so orp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Transformace regionu SO ORP po roce 1989 na příkladu SO ORP Kuřim se zaměřením na obyvatelstvo a sídla
 (Petra Zavřelová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xozpl/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Zhodnocení a komparace rozvojové dynamiky obcí SO ORP Teplice a SO ORP Ústí nad Labem a konkurenceschopnosti obou území
 (Filip PANZNER)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1ih57z// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Srovnání socioekonomického vývoje a rozvojového potenciálu SO ORP Blovice a SO ORP Sušice
 (Kateřina HOFFMANNOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fdyv65// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Role evropských dotací v zemědělství na území SO ORP Velké Meziříčí
 (Leona Špinarová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsdek/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Srovnání vývoje změn vodních ploch na území SO ORP Uničov a SO ORP Olomouc.
 (Renata MICHÁLKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nc0e48// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

Brownfields jako faktor rozvoje obcí ve SO ORP Šlapanice
 (Jana Kepáková)

2021, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/o1xcu/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Současný stav a perspektiva rozvoje zemědělství v SO ORP Tišnov.
 (Michal Kolesa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1wt6/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Identifikace a využití vnitřního potenciálu SO ORP Sedlčany
 (Zuzana Pechová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/nrx5t/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Vítkov se zaměřením na obyvatelstvo a sídla
 (Tomáš Vašátko)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1qqo/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Regionálně geografická analýza odpadového hospodářství na území SO ORP Svitavy
 (Petr Boucník)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gunmp/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)